Əbülfət Mədətoğlu : - Gələr

Ədəbiyyat 06:02 / 06.12.2022 Baxış sayı: 1131

 

Bu gecə gördüyün yuxu,

Sənə bir azca yad gələr...

Yozdurmaq da istəməzsən -

Adının üstə ad gələr...

 

Eləcə fikrin dolaşıq

Gözünün dibi bulaşıq...

Görünən o yol da açıq -

Həm qəmli, həm də şad gələr..

 

Ömür dən kimi ələnmiş

O da bir azca sələmmiş!

Yəhəri qana bələnmiş -

Qapına hürkmüş at gələr!..

 

Həsrət də durub qəsdinə

Baxar, özünün dəstinə...

Sən əlini qoy üstünə -

Qəlbinə söylə, yat, gələr!