Hətəm Əsgərov :- İKİ ŞEİR

Ədəbiyyat 13:54 / 07.06.2023 Baxış sayı: 6518

  

ADAM AXTAR

Çoxdur ümidin, bəlkə, xəbər oldu CV-indən,

Təkrar düşünüb təhlil elə bir də dərindən,

Ay ötdü, zaman keçdi, cavab yoxdu işindən,

Yazma daha təkrar CV-ni,ağlama zar-zar,

Axtarma vakant iş yeri əsla-- adam axtar.

 

Bir aç gözünü ibrəti al kəblə Qaraşdan,

Tapdı özünə yaxşıca arxa bəri başdan,

Yüz-yüz vuraraq nuş eləyir səbzəli aşdan,

Arzu bağı qışda çıçək açmıs, gətirir bar,

Axtarma vakant iş yeri əsla-- adam axtar.

 

Tapsan "tapış"ı heç bir işin müşkülə dönməz,

Bəxt ulduzunun nuru,ziyası daha sönməz,

Təşviş ilə qəlbin əmin ol bir də döyünməz,

Vurma qulaqardına eşit, eyləmə inkar,

Axtarma vakant iş yeri əsla-- adam axtar.

 

Əmr etsə "tapış" gündə yumurtlar xoruzun da,

Nəgmə oxuyar şəninə kəklik, tovuzun da,

Dəryada balıq sövdası olmaz hovuzunda,

Döymə gözünü,baxma, ümidsiz, belə naçar,

Axtarma vakant iş yeri əsla-- adam axtar.

 

Diplomlarının rəngini bilmərrə unut sən,

Bəsdir CV-i yazdın,bala, başqa yolu tut sən,

Ruh ver özünə könlünü səbriləovut sən,

Hayqırma,bağırma gecə-gündüz belə bar-bar,

Axtarma vakant iş yeri əsla-- adam axtar.                                                  

      

 

 

 

 

 

QARI    NƏNƏNİN     NƏSİHƏTİ

Evdə  yetər  qalmağın, qıs  yuxusundan  ayıl,

Dəstəsinə  tay-tuşun  sən  də  qoşul, tez  qatil,

Dövləti  başdan  aşan  varlı  bir  xanım sayıl,

Fatma, Tükəz,  Məsmədən  bir daha  qalma dala,

Yaxşı  gəlib  qismətin  falçı  da  baxmış  fala.

 

Tərsliyi  at, zarıma, söyləmə,  çoxdur  yaşı,

Nus edəcəksən  piti,  lobyalı aş,  bozbaşı.

Alverinə  yoxdu  söz,  yaxsı gəlir  daşbaşı,

Yumma  gözün  fürsətə--al  qumaşa, zər şala,

Yaxşı  gəlib  qismətin  falçı  da  baxmış  fala.

 

Qız  cavana  getsə  bil,  tez  alacaq  yumruğu.

Olsa əri pir, qoca,  gündə  yeyər  quyruğu,

Hər sozü daşdan keçər hasil olar  buyruğu,

Üz-gözü,  çal saqqalı  bənzəsə  də  naqqala

Yaxşı gəlib qismətin  falçı da baxmış fala.

 

Ay canımın  parəsi,  təhsilə  bel  bağlama,

Tulla kitab-dəftəri, qəlbimi  gəl  dağlama,

Tir-tir əsib  qorxudan,  hıçqırıban  ağlama,

Get ərə sahib olaq  sərvətə,  dövlət-mala,

Yaxşı gəlib qismətin  falçı da  baxmış  fala.

 

Vaxt  yetişib,  gün çatıb, aç gözünü  baxta bax,

Taxt  yetişib  baxtına  fürsətə  bax,  taxta  bax,

Bağlama  məstan  gözün  dövrana  bax, vaxta bax,

Bəxtinə  doğmuş   günəş  batsın ə lin  saf  bala,

Yaxşı gəlib qismətin falçı da baxmış fala.