Xanım İsmayılqızından  İKİ  TƏR  ŞEİR

Ədəbiyyat 07:39 / 17.04.2024 Baxış sayı: 1116

 

Kəpənəklər tikan üstə,

Qərib quşlar yem axtarır.

Fillərin üstə bülbüllər

Səs verməyə dəm axtarır.

Varlıq yoxluğa dirənir.

 

Ayılar qan iyi çəkir,

Qarğa-quzğun leşə gəlir.

Canavarlar parçalayıb

Çeynəyir nə dişə gəlir.

Aclıq toxluğa dirənir.

 

Zəhər gəzdirib diş altda,

İlanlar çalmağa hazır.

Şirlər, pələnglər ovdadı,

Canları almağa hazır.

Azlıq çoxluğa dirənir.

 

Arılar balını qusur,

Öz oxunu itiləyir.

Cırcıramalar oxuyur,

Var-yoxunu itiləyir.

Dərə dağlığa dirənir.

 

Qarışqaların belindən

Ən böyük yük də yayınmır.

Bayquşlar xaraba gəzir,

Gözündən tük də yayınmır.

Ölüm sağlığa dirənir.

 

Bu adamdan o adama

Meymunlar atdanır-düşür.

Hələ sağ qalan insanlıq

Qeyrətə atlanır... düşür...

Göz qaranlığa dirənir.

 

 ***

Göylər həzin nəğmə çalır,

Yenə həsrət var canımda.

Bulud Aya meyl salır,

Bircə sən yoxsan yanımda.

 

Külək yenə oyun qurur

Ən kədərli bir anımda.

Yağış yenə yağıb durur,

Bircə sən yoxsan yanımda.

 

Hər tərəfdə göz izlərin,

Səsin qalıb otağımda.

Yadımdadı o sözlərin,

Bircə sən yoxsan yanımda.

 

Yuxularım qeyb olubdu,

Buza dönüb yatağım da.

Gözlərimə qor dolubdu,

Bircə sən yoxsan yanımda.

 

Gözlərinin rəngi qalıb

yanağımda, dodağımda.

Ürəyimdə yuva salıb,

Bircə sən yoxsan yanımda.