Ismayil Imanzadə : -Yaşadım

Ədəbiyyat 17:13 / 02.12.2023 Baxış sayı: 2453

 

Səmtin tapıb bu tərəfin, o yanın,

Yüyənindən yapışmışam hər anın.

Zülmətindən doğulduğum dünyanın,

Hər üzünü görə-görə yaşadım.

 

Borc vermədim özgəsinə dərd-qəmi,

Həzm elədim həm artığı, həm kəmi.

Qılınclayan olanda da kölgəmi,

Demədim ki nahaq yerə yaşadım.

 

Bənzətmədim yanlış fikri naxışa,

Göydən yağan nurdu dedim yağışa.

Hərdən ağzım dirənəndə yoxuşa,

Nəfəsimi dərə-dərə yaşadım.

 

Misra-misra soraqladım “taxtımı”,

Görən kimsə mənə dönüb baxdımı?

Əbəs yerə itirmədim vaxtımı,

Sözdən çələng hörə-hörə yaşadım.

 

 

 

 

07.11.2023

İSMAYIL MƏRCANLI İMANZADƏ