Ehtiram Ilham  : - Olsunlar...

Ədəbiyyat 09:45 / 27.05.2024 Baxış sayı: 1199

Gecəsi yuxusuz keçən

Səhərləri var olsunlar.

Sevinci bizə tanıdan

Qəhərləri var olsunlar.

 

Açır ki, sabahlar doğsun,

İşıqlar zülməti boğsun.

Əkdiyinə yağış yağsın -

Bəhərləri var olsunlar.

 

Ağrıları şam eləyən,

Kümələri dam eləyən,

Adamı adam eləyən

Kədərləri var olsunlar.

 

Özünü hürr bilənlərin,

Haqqa könül verənlərin,

Kənddən varıb gələnlərin

Şəhərləri var olsunlar.

 

Sevmək nə gözəldi, könül,

Hələ çox ötdürər dil-dil.

Söylənəni yaxcana gör,

Xəbərləri var olsunlar.

 

Ruhudur göylərdən qaçan,

Eşqdir canını qucan.

Ehtirama qucaq açan

Bu yerləri var olsunlar.

26.05.24.

Pirəbədil