Tutulma zamanı Ay üfüqdən aşağıda olduğundan  bu təbii hadisə Azərbaycanda müşahidə edilməyib.